การพัฒนาเชิงกลยุทธ์มุ่งเน้นไปที่ความก้าวหน้า

และการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีในการคิดค้นและผลิตวัสดุใหม่ กระบวนการผลิตที่มีความแม่นยำ การควบคุมการผลิตอย่างอัจฉริยะโดยใช้หุ่นยนต์ การอนุรักษ์พลังงาน การปกป้องสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อให้ได้วิธีการจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้

ไลน์การผลิตที่ใช้หุ่นยนต์อัตโนมัติทั้งหมด

หล่อโลหะผสมอลูมิเนียมแรงดันสูง

แม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปแบบแม่เหล็ก

เครื่องเชื่อมเฟรมวางตำแหน่งสี่แกน

การยึดตำแหน่งตัวปรับแรงดันสี่แกน

การเชื่อมถังน้ำมันแบบไร้รอยต่อ

เทคโนโลยีการเคลือบพื้นผิวอลูมิเนียมอัลลอยด์